กฎหมายคุ้มครองไก่ชน

ไก่ตีแพง ล่าสุด

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงไก่ชน

ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางจิตใจและเศรษฐกิจสูง ในประเทศไทยมีวัฒนธรรมการเลี้ยงไก่ชนมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพไก่ชน เพื่อป้องกันการทารุณกรรมและการทรมานไก่ชนการกระทำที่เป็นการทารุณกรรมไก่ชน หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้ไก่ชนเกิดความเจ็บปวด ทรมาน หรือความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีความจำเป็น การกระทำเหล่านี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

หากพบเห็นการกระทำที่เป็นการทารุณกรรมไก่ชน สามารถรายงานเหตุดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตำรวจ เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

แหล่งอ้างอิง : https://www.facebook.com/

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไก่ชน

สนใจสามารถติดตามต่อได้ที่  : คลิ๊กที่นี่

แทงไก่ชนออนไลน์

 

แทงไก่ชนออนไลน์