แทงไก่ชนออนไลน์

ไก่ชนไทยสู่ตลาดโลก! โอกาสทองรออยู่

ไลฟ์สดตีไก่

เลี้ยงไก่ชน กำลังมาแรง! ไม่ได้ขายแค่ในไทยนะ ต่างประเทศก็ต้องการไก่ชนไทยของเราด้วย

ไก่ชนไทยโกอินเตอร์!

เลี้ยงไก่ชน กำลังมาแรง! นอกจากขายในไทย ยังมี ตลาดต่างประเทศ รอให้เราไปคว้าโอกาส บทความนี้ จะช่วยคุณเริ่มต้น ส่งออกไก่ชน ไปต่างประเทศ ✈️

** สถิติการส่งออก**

ปี 2542 ประเทศไทยส่งออกไก่ชน 3,628 ตัว

 • อินโดนีเซีย (3,513 ตัว)
 • บรูไน (26 ตัว)
 • กัมพูชา (20 ตัว)
 • สหรัฐอเมริกา (6 ตัว)

✈️ ขั้นตอนการส่งออก

1. เช็คเงื่อนไขประเทศปลายทาง

 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ☎️
 • เตรียมเอกสารตามคำแนะนำจากสัตวแพทย์
 • ยื่นขอใบอนุญาตนำสัตว์ออก ล่วงหน้า 15 วัน ️
 • เตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประจำตัว หนังสือมอบอำนาจ หลักฐานการฉีดวัคซีน ใบอนุญาตค้าสัตว์
 • เตรียมเอกสารภาษาอังกฤษ 🇬🇧 ใบรับรองสุขภาพสัตว์ 🩺

2. ขอใบอนุญาต

 • ยื่นขอ ใบอนุญาตนำสัตว์ออก (แบบ ร.9) และ ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)
 • จ่ายค่าธรรมเนียม
 • ติดต่อสายการบิน เรือสินค้า ️ และศุลกากรเพื่อประสานงาน

3. ขั้นตอนนำเข้า

 1. ติดต่อ สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
 2. กักตรวจสัตว์
 3. ยื่นขอ ใบอนุญาตนำเข้า ล่วงหน้า 15 วัน ️
 4. เตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัว หนังสือมอบอำนาจ
 5. กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบสภาวะโรคของประเทศต้นทาง
 6. ออกหนังสืออนุมัติ นำสัตว์เข้าประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 🇬🇧
 7. ส่งเอกสารให้ประเทศต้นทาง

✅ ข้อควร

 • ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ลุยเลย!**

ส่งออกไก่ชน “ต้องเตรียมตัวอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด” ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และ ปฏิบัติตามขั้นตอน

** โอกาสทอง** รอให้คว้า!

 

แหล่งอ้างอิง : https://www.dld.go.th/th/

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวสารไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด