แทงไก่ชนออนไลน์

สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) คืออะไร? ต่างจากสัตวแพทย์ยังไง?

ข่าวไก่ชน ไก่พื้นเมือง

ข่าวไก่ชน ไก่พื้นเมือง

แนวความคิดในการเลี้ยงไก่ชน สำนักงานพัฒนาปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมพัฒนาสัตวบาล เรียกไก่ชนว่าเป็น ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่จะต่อสู้กับสายพันธุ์ไก่ จะสังเกตได้ว่าแม่ไก่มีหงอนหิน นี่คือลักษณะของหวีไก่ชน สาเหตุที่เกษตรกรชอบเลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมือง ก็เพราะไก่ชนมีขนาดใหญ่และยาว แม่พันธุ์ที่หน้าตาดีและมีลูกพันธุ์ดี เพราะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชน ได้คัดเลือกลักษณะอันดีเยี่ยม มาหลายร้อยปีแล้วสำหรับไก่ชนไทยแท้ สามารถแยกสีขนนกได้มากถึง 11 สายพันธุ์

วิเศษ ฉัตรวิทยากุล กล่าวว่า ไก่ชนในประเทศไทยมีหลายประเภท และหลากหลายแต่ละสายพันธุ์มีสี และนิสัยที่แตกต่างกันพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง เป็นพันธุ์ที่มาจากป่าและเรียกว่า ยูชิกเก้น เพราะเป็นพันธุ์ที่มีสัญชาตญาณการต่อสู้สายเลือด และทนความเจ็บปวดได้ดี สกลไชยศรี เคยกล่าวไว้ว่าไก่ชน จริงๆ แล้วไก่ชนพัฒนามาจากไก่ป่า เริ่มต้นจากไก่พื้นเมือง

แล้วพัฒนาจนกลายเป็นไก่ชน เขาบอกว่าเมื่อไก่ชนเลี้ยงครั้งแรกในประเทศไทย ก็สามารถเลี้ยงได้ทุกที่ในประเทศไทยไ ด้ตลอดทั้งปี แต่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นทำการเกษตรคือ ช่วงปลายฤดูฝน เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นลง ไก่จะโตเร็วมาก แต่คุณต้องพิจารณาว่าจะเลี้ยงที่ไหน

การเลี้ยงและการจัดการเนื่องจากการเลี้ยงไก่ชน เป็นวิธีการเลี้ยงตามธรรมชาติ ต้องอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ จึงต้องมีระบบนิเวศที่ดี อากาศไหลเวียนสะดวก มีการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นไก่ชนจึงเป็นไก่พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่ง ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ด้วยลักษณะสีขนที่โดดเด่น ทำให้พวกมันใจดี แข็งแกร่งและฉลาดในการต่อสู้ สอดคล้องกับลักษณะของสายพันธุ์

 

เเหล่งที่มา : https://pvlo-cmi.dld.go.th

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด